Sub-1Ghz RF Prototype

Sub-1Ghz RF Prototype

Πρωτότυπο για δοκιμή διάφορων custom πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε συχνότητες κάτω του 1Ghz.

Date

07 Ιανουαρίου 2021

Tags

IoT, Prototyping